الکتروموتور بخاری خودرو

الکتروموتور پمپ خودروهای سنگین

الکتروموتور تهویه مطبوع

الکتروموتور فن رادیاتور خودرو

الکتروموتور گیربکس دار DC حلزونی اینکودر دار

الکتروموتور گیربکس دار DC مستقیم

الکتروموتور D.C صنعتی